Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7027 Puolijohdefysiikka 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Marko Punkkinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata puolijohteiden ja puolijohdepintojen keskeisiä ominaisuuksia ja käsitteitä. Opiskelija kykenee määrittämään varauksenkuljettajien tiheyden yksinkertaisissa tapauksissa ja erottelemaan ulkoisten kenttien kuvaamisen yhteydessä käytettävät efektiiviset suureet muista suureista. Opiskelija kykenee kuvaamaan p-n-liitoksen sisältävän virtapiirin toimintaa sanallisesti, diagrammeilla ja laskuilla sekä ratkaisemaan virtapiirin toimintaan liittyviä tehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa elektronien laskentasääntöä ymmärtäen mallin fysikaalisen alkuperän sekä laatia pinnan faasidiagrammin.

Sisältö

Sidostyypit, timantti- ja sinkkivälkerakenteet, hybridiorbitaalit, puolijohteiden vyörakenne ja tilatiheys, itseispuolijohde, seostettu puolijohde, puolijohteiden elektronien statistiset jakautumat, puolijohteiden johtavuusominaisuudet, p-n-liitos, pintaenergia, puolijohdepinnan rekonstruoitumisen periaatteet, puolijohdepintojen mallintaminen, pinnan faasidiagrammin määrittäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sheng S. Li: Semiconductor Physical Electronics; N. W. Ashcroft ja N. D. Mermin: Solid State Physics; F. Bechstedt: Principles of Surface Physics

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet