Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7030 Röntgendiffraktiomenetelmien laboratoriokurssi 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Petriina Paturi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä röntgendiffraktiomittauksia ja määrittää näistä mitattavan aineen kiderakenteen ja -suunnat sekä käyttää eri ohjelmia ja tietokantoja apunaan.

Sisältö

Kurssi jakautuu neljään osaan:
1) Laitefunktion määrittäminen
2) Aineen tunnistaminen
3) Ohutkalvon asennon määrittäminen
4) Ohutkalvon hilaparametrien määrittäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t

Laboratoriossa ja mikroluokassa tehtävät työt.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Laboratoriopäiväkirja ja Ville-tehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssille otetaan 12 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ensisijaisesti kurssille otetaan koulutusohjelman pääaineopiskelijoita ja jos tilaa jää niin kurssille voidaan ottaa myös sivuaine- ja JOO-opiskelijoita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet