Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7064 Työelämätaidot 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Jarno Salonen (2014) ja Tom Kuusela (2015)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija oppii työnhakuun, urasuunnitteluun ja rekrytointiprosessiin liittyviä asioita. Lisäksi opiskelijalle opetetaan esimiestaitoja ja työelämän käytäntöjä, sekä harjoitusprojektin kautta projektin suunnitteluun ja organisoimiseen keskeisesti kuuluvia käytännön asioita.

Sisältö

1. Luento: Oman osaamisen havaitseminen ja itsetuntemus, Juha Sainio
- Auttaa havaitsemaan koulutuksen tuottamat osaamiset
- Itsetuntemuksen parantaminen (arvot, kiinnostukset, taidot)
- Opiskelun ja uran suunnittelu
2. Luento: Projektin aloituspalaveri, suunnittelu ja aikataulutus, Jarno Salonen
3. Luento: Työnhakutaidot, Juha Sainio
- Työelämän osaamisvaatimuksista ja työnantajien odotuksista (työelämätaidot)
- Valmistuneiden sijoittumisesta työelämään ja alan työllisyystilanteesta
- Työelämän käytännöistä ja työlainsäädännöstä (työelämätieto).
4. Luento: Työelämätietous, Juha Sainio
- Avoimien työpaikkojen löytämisestä (tiedonhankinta)
- Työpaikkailmoitusten lukemisesta (työnantajien odotukset)
- Hakuasiakirjojen laatimisesta
- Osaamisen esiin tuomisesta suhteessa työnantajan vaatimuksiin
- Rekrytointiprosessin etenemisestä
- Valmistautumisesta erilaisiin haastattelutilanteisiin.
5. Luento: Yliopiston tutkija, CV, portfoliot ja rahoituksen hakeminen, Tom Kuusela
6. Yrittäjyysiltapäivä (4h), Leena Juurikas
7. Osaamisen tuotteistaminen, (4h), Innovatiopalvelut/ Tuomas Mäkilä, TRC
- Tuotteistamisen perusteet
- Business Model Canvas
- NABC -malli
- Pitch-puhe
- Tukipalvelut
8. Esimiestaidot, Ismo Saario
- Yleinen kuvaus esimiestyöstä ja siinä tarvittavista taidoista

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Projektityö

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet