Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7034 Fysiikan historia 2 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Jarno Salonen (2015) ja Jaani Tuura (2016)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija fysiikan historiaan pääpiirteissään aina antiikin ajasta nykyaikaan.

Sisältö

Fysiikan kehityksen kannalta keskeisten alueiden, kuten mekaniikan, valo-opin, lämpöopin ja sähkömagnetismin historiaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Luennot, seminaariesitykset ja essee

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaareihin, seminaariesityksen pitäminen ja aiheeseen liittyvä essee.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjaston kokoelmat ML Fys. FHE: Fysiikan filosofia ja historia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet