Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7017 Kiinteän aineen sähköiset ominaisuudet 8 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Pekka Laukkanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tärkeimmät kiinteän aineen sähköiset ominaisuudet ja pystyy ymmärtämään näistä aiheista kirjoitettuja tieteellisiä julkaisuja.

Sisältö

Vapaan elektronin malli, vyömalli, Brillouin alueet, fermipinnat ja korreloitujen elektronien systeemit. Aineiden dielektriset ja ferroelektriset ominaisuudet. Puolijohteet ja suprajohteet. Edellisiin liittyvät kokeelliset menetelmät ja niistä saatavat tulokset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste ja joko Kittel: Introduction to solid state physics tai Ashcroft & Mermin: Solid state physics.

Lisätietoja

Kurssi ei kelpaa samaan tutkintoon kurssin UFYS3010 Kiinteän olomuodon fysiikka III kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet