Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKU0002 Johdantokurssi 1 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.
Vastuuhenkilö
Professori Kaisa Häkkinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Perehtyminen akateemiseen opiskelukulttuuriin, oppiaineeseen ja sen opetus- ja tutkimusprofiiliin; taito kirjoittaa kielestä yleistajuisesti.

Sisältö

Oppiaineen esittäytyminen, äidinkielenopettajan ja S2-opettajan koulutus (luennot yht. 4 tuntia) ja itsenäinen kirjoitustehtävä (kielijuttu).
HOPS ja palutekeskustelu (pakollinen, ei opintopisteitä).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Luennot (4 t); itsenäinen kirjoitustehtävä ja tehtävän palautus kurssinpitäjän ohjeistuksen mukaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos