Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKU0006 Johdantokurssi sivuaineopiskelijoille, kirjatentti 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.
Vastuuhenkilö
Professori Kaisa Häkkinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Tutustuminen suomen kielen tutkimuksen ja opetuksen sekä suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusteisiin, tutkimuksen yleisiin linjoihin ja keskeiseen termistöön.

Sisältö

Kielen oppiminen ja omaksuminen, kielen muutos, kielenhuolto, suomalais-ugrilaisen kielikunnan pääpiirteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti opetusohjelmassa ilmoitettavina tenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suomen kieli - opiskelijan tietokirja 1. Turun yliopiston suomen ja sen sukukielten oppiaineen julkaisuja 1. 2011.

Laakso, Johanna 2011: Karhunkieli. Pyyhkäisyjä suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lisätietoja

Muusta kuin kieliaineesta tuleville sivuaineopiskelijoille kirjatentin vaihtoehtona poikkeustapauksessa myös johdantokurssit KKLT0017 + SUKU0002.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos