Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042117 KT26 Oikeustaloustiede 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Martti Vihanto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia soveltamaan taloustieteen ajattelutapaa oikeusinstituutioiden tarkastelussa. Opiskelija saa johdatuskurssia laajentavaa ja syventävää tietoa oikeustaloustieteestä sekä kattavan kuvan oikeustaloustieteen osa-alueista.

Sisältö

Omistus-, sopimus-, vahingonkorvaus-, prosessi- ja rikosoikeuden taloustieteelliset kysymykset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi KT26 "Oikeustaloustiede", 14 t (Vihanto).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT042021 KT26 Oikeustaloustiede ja Moodlessa annettavat harjoitustehtävät, 6 op.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentin osuus 80 % ja harjoitustehtävien osuus 20 % arvosanasta.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Ei opetustarjonnassa 2015-16.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Law and economics, 5. painos, Pearson, Cooter, Robert; Ulen, Thomas (2008), 0-321-52290-7. Ei lukuja 7, 9 ja 12 (6. painoksessa lukujen numerointi on muuttunut).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Taloustieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet