Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012002 LR01A Tilinpäätös ja verosuunnittelu 2 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Ulla-Maarit Valve
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Opintojakso LR01A edellyttää LRYA2:n pohjatietoja, joten on erittäin suositeltavaa suorittaa opintojakso LRYA ennen opintojaksoa LR01A.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija tilinpäätökseen verosuunnittelun kannalta eri yritysmuodoissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tilinpäätöksen ja verosuunnittelun kytkennät sekä yrityksen että omistajien näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään sekä yrityksen että yrityksen ja sen omistajan muodostaman kokonaisuuden verosuunnittelua tilinpäätöksen yhteydessä eri yritysmuodoissa. Lisäksi käsitellään kulloinkin ajankohtaisia verotuksellisia, tilinpäätöksen kannalta merkittäviä teemoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Harjoitukset 16 t 0 t

Luennot 8 t ja harjoitukset 16 t (ryhmät 1-5). Opetus viikoilla 12-16.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. tai 2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu (11. painos). WSOY, Helsinki, Leppiniemi, Jarmo; Walden Risto (2010), 978-951-0-32304-5. Luvut 1-7.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos