Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012003 LR01B Kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksiä 3 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Ulla-Maarit Valve
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Opintojakso LR01B edellyttää LRYA2:n pohjatietoja, joten on erittäin suositeltavaa suorittaa opintojakso LRYA ennen opintojaksoa LR01B.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija tilinpäätösinformaation erityiskysymyksiin sekä
harjaannuttaa analysoimaan ja ratkaisemaan käytännön kirjanpito-ongelmia teoriaa soveltaen. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan kirjanpidollinen ajattelu on kehittynyt niin, että hän osaa ratkaista vaativiakin kirjanpidon ja tilinpäätöksen ongelmia sekä tuottaa tarkoituksenmukaista tilinpäätösinformaatiota.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan sidosryhmille tuotettavaa tilinpäätösinformaatiota ja sen laatimisen periaatteita. Jakson aikana perehdytään mm. rahoituslaskelman laatimiseen, osatuloutukseen, laskennallisiin veroihin. Lisäksi tarkastellaan taseen eriä ja niihin liittyviä arvostuskysymyksiä. Opintojaksoon sisältyy myös katsaus IFRS-tilinpäätökseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Luennot 10 t ja harjoitukset 20 t (ryhmät 1-5). Opetus viikoilla 38-42.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Financial Accounting and Reporting: a global perspective (4. painos, 2013), Stolowy, Herve; Lebas Michel J.; Ding Yuan, luvut 1-14.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336
Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339
Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet:
Rahoituslaskelman laatiminen 30.1.2007
Toimintakertomuksen laatiminen 12.9.2006
Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos