Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042113 KT19/TM47/LR07,8 Kiinteistömarkkinoiden taloustiede 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Elias Oikarinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on saada yleiskuva kiinteistömarkkinoiden toiminnasta ja kiinteistösijoittamisesta. Opiskelija oppii kiinteistöjen hinnan ja tuoton muodostuksen perusteet sekä saa perustiedot kiinteistömarkkinoiden erityispiirteistä, kiinteistöistä osana laajaa sijoitussalkkua, kiinteistömarkkinoiden ja kokonaistalouden välisistä yhteyksistä sekä kiinteistöarvopapereista.

Sisältö

Luennoilla käsitellään laajasti kiinteistömarkkinoiden toimintaa ja kiinteistösijoittamisen keskeisiä piirteitä. Kirjallisuus ja opetus ovat enemmän toisiaan tukevia kuin päällekkäisiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Kevätlukukaudella luento- ja harjoituskurssi KT19 "Kiinteistömarkkinoiden taloustiede", luentoja 24 t (Oikarinen) ja harjoituksia 8 t (Oikarinen).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT042012 KT19 Kiinteistömarkkinoiden taloustiede 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2014-2015

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Toimitilasijoittaminen: markkinat, strategia, analyysi, Kiinteistötalouden instituutti, Olkkonen, Olli (1997) ja Commercial Real Estate Analysis & Investment, Geltner et al. (2007)

Lisätietoja

Ne,jotka ovat jo aikaisemmin suorittaneet opintojakson KTT19
Kiinteistötalous, eivät voi suorittaa opintojaksoa KT19
Kiinteistömarkkinoiden taloustiede.
Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu enintään 60 opiskelijaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Vaihtoehtoiset opinnot (Talousmaantiede)
Taloustieteen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Vaihtoehtoiset pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valitse seuraavista 0-12 op (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet