Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012026 LR10 Konsernilaskenta 3 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Katja Lundén
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Erittäin suositeltavaa on, että opintojaksot LRYA, LR01 ja YJ3 on suoritettu, tai opiskelija muutoin tuntee osakeyhtiölain sekä kirjanpidon perusteet ennen kurssille osallistumista.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija konsernitilinpäätöksen laadintaan ja sitä koskeviin määräyksiin sekä konsernilaskennan problematiikkaan yleensä.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi konsernitilinpäätöstä ja sitä koskevia määräyksiä sekä konsernitilinpäätöksen laatimista käytännössä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Konsernitilinpäätös, As Pakett, Tallinna, Ahti, Ari; Tikkanen, Reino; Vierros Heidi, Viljanen, Juhani (2008), 978-951-885-297-4.
2. Yleisohje konsernitilinpäätöksen laadinnasta, Kirjanpitolautakunta (2006).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos