Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012007 LR03 Rahoituksen perusteet 5 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Mikko Kepsu
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Erittäin suositeltavaa on, että opintojaksot LRYA ja TKMY1 on suoritettu. Lisäksi suositellaan LR01:n ja TKMY2:n suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen rahoitustoiminnon perusteisiin, rahoitusmarkkinoihin ja rahoituksen teoriaan sekä näin luoda opiskelijalle kattava yleiskuva rahoituksen kentästä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee rahoituksen perusteorian ja ymmärtää sen sovellettavuuden käytännössä.

Sisältö

Rahoitusmarkkinat, arvonmääritys, rahoitusinstrumentit ja niiden hinnoittelu, pitkän ja lyhyen tähtäimen rahoituksen suunnittelun teemat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Luennot 24 t, harjoitukset 24 t, (ryhmät 1-4) ja harjoituskurssi Atk-sovellutukset 4 t (ryhmät 1-10).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kuulustelu ja atk-harjoitus on suoritettava hyväksytysti saman kurssikierron aikana.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Corporate Finance. An Introduction. Pearson Education., Welch, Ivo (2009), 0-321-58727-8. Luvut 1-9, 15, 16, 19.
2. Yritysrahoitus, 5. uudistettu painos (tai uudempi), Helsinki, Edita 2007, Niskanen, Jyrki; Niskanen, Mervi. Luvut 1-10, 12-14.
Muu kuulustelu ja oppimateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos