Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012051 LR07, 1 Julkisen sektorin laskentatoimi 2 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
nn

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen sektorin laskentatoimen lähtökohdat ja erityispiirteet. Hän ymmärtää julkisen sektorin taloussuunnittelun, kirjanpidon ja talouden valvonnan perusperiaatteet. Opiskelija hallitsee edellä mainittuihin osa-alueisiin liittyvän peruskäsitteistön ja pystyy seuraamaan aiheista käytävää ajankohtaista keskustelua.

Sisältö

Kurssi käsittelee julkistaloutta, josta käydään läpi seuraavat osa-alueet: budjetointi, suoritusmittaus, kustannuslaskenta, kirjanpito sekä talouden valvonta. Lisäksi tutustutaan lyhyesti kunnallisen laskentatoimen erityispiirteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-16. KURSSI ON TARKOITUS JÄRJESTÄÄ JOKA TOINEN LUKUVUOSI.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Public Sector Accounting (6th Edition). Financial Times/Prentice Hall, Jones, Rowan; Pendlebury, Maurice (2010), 978-0273720362.
Luentomateriaali. Muu materiaali luennoitsijan ohjeen mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Vaihtoehtoiset pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos