Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052011 YJ7 Markkinaoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Tuija Viinikka
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija markkinaoikeudellisiin kysymyksiin erityisesti yritystoiminnan näkökulmasta. Tarkoituksena on antaa valmiudet mm. arvioida mainosten hyväksyttävyyttä markkinointiin liittyvien säännösten perusteella.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastelun kohteena ovat lähinnä markkinointi-, kuluttajansuoja- ja tuotevastuukysymykset sekä elinkeinoharjoittajien välisiin suhteisiin liittyvä oikeudellinen sääntely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset 0 t 8 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuosi 2015-16:
1. Markkinointijuridiikka 2015, Koivumäki Elina; Häkkänen Petteri (2015), 978-952-246-344-9 tai Markkinointijuridiikka 2014, Koivumäki Elina; Häkkänen Petteri (2014), 978-952-246-226-8
2. ICC:n markkinointisäännöt 2011
(http://www.icc.fi/userData/5176/Markkinoinnin-kansainvaliset-ohjeet-ICC-Markkinointisaannot_-final-version-2012.pdf)
3. Markkinoinnin pelisäännöt: osio Markkinointi ja tuotteen virhe sekä osio Etämyynti ja digitaalinen markkinointi: kulutustavaran etämyynti ja kotimyynti, Varhela, Markku; Virtanen, Pertti. (Verkkopalvelu Talentum Fokus) 978-952-14-2358-1.
4. Opettajan erikseen ilmoittama materiaali

Lukuvuosi 2014-15 (YJ7/MA22)
1. Markkinointijuridiikka 2013, Koivumäki Elina; Häkkänen Petteri (2013), 978-952-246-226-8 tai uudempi
2. ICC:n markkinointisäännöt 2011
(http://www.icc.fi/userData/5176/Markkinoinnin-kansainvaliset-ohjeet-ICC-Markkinointisaannot_-final-version-2012.pdf)
3. Markkinoinnin pelisäännöt: osio markkinointi ja tuotteen virhe, Varhela, Markku; Virtanen, Pertti. (Sanoma Pron verkkopalvelu Juridiikkafokus) 978-951-0-24411-1.

Lisätietoja

OPINTOJAKSO ON VASTAAVA KUIN AIEMPI OPINTOJAKSO YJ052022 YJ7/MA22

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Yritysjuridiikka)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos