Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012027 LR11 Tilintarkastuksen perusteet 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Antti Fredriksson
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Erittäin suositeltavaa on, että opintojaksot LRYA, LR01 ja YJ3 on suoritettu, tai opiskelija muutoin tuntee osakeyhtiölain sekä kirjanpidon perusteet ennen kurssille osallistumista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilintarkastuksen perusteisiin ja luoda kattava yleiskuva tilintarkastuksen toimintakentästä. Opiskelija jäsentää tarkastustyön vaiheet sekä menetelmät ja osaa arvioida niiden merkitystä osana tilintarkastuksen tavoitteita. Opintojakso edistää opiskelijan analyyttistä ajattelua sekä ryhmätyö- ja esiintymistaitoja.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi tilintarkastuksen vaiheet suunnittelusta toteutukseen ja raportointiin. Opintojakson sisältö rakentuu kansainvälisten tilinpäätös- ja laadunvalvontastandardien mukaisen tilintarkastuksen periaattein. Lisäksi opintojaksolla tehdään harjoitustehtävä, jossa kurssilla opittua pitää soveltaa käytännön tilintarkastuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Luennot 18 t (Leino, Oikia, Salonen, Vähäpassi).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustehtävän suorittamisesta on mahdollista saada lisäpisteitä kirjallisen kuulustelun arvosteluun.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Tilintarkastus-asiakkaan opas, WSOY, Horsmanheimo, Pasi; Steiner, Maj-Lis (2008), 978-951-0-33178-1.
2. Tilintarkastajan rooli asiakasyrityksen taloudellisissa vaikeuksissa. KHT-Media, Helsinki, (2010), 978-952-218-055-1.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Oheislukemisto: Kansainväliset tilintarkastus- ja laadunvalvontastandardit 2010 (tai uudempi). KHT-Media, Helsinki, 2010, 972-952-218-072-8.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Vaihtoehtoiset pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos