Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012057 LR07, 5 Yritysjärjestelyt 3 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Antti Fredriksson
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija erilaisiin yritysjärjestelyvaihtoehtoihin ja yrityksen arvonmäärityksen perusteisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan erilaisia yritysjärjestelyjen muotoja ja niiden verotuksellisia piirteitä, yritysten arvonmääritystä sekä yritysjärjestelyjen vaikutuksia tilinpäätösinformaatioon.

Sisältö

Yritysjärjestelyinä tarkastellaan yritysmuodon muutosta, yrityksen purkamista, sulautumista, jakautumista, liiketoimintasiirtoa ja osakevaihtoa. Tarkastelunäkökulmana on yritysjärjestelyjen kirjanpidollinen käsittely sekä niihin liittyvä tilinpäätös- ja verosuunnittelu. Lisäksi opintojaksolla laaditaan yrityksen arvonmääritykseen liittyvä harjoitus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-16. KURSSI ON TARKOITUS JÄRJESTÄÄ JOKA TOINEN LUKUVUOSI.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yritysjärjestelyjen käsikirja  –  Kirjanpito, verotus ja yhtiöoikeus. WSOYpro Oy, Helsinki, Honkamäki Tuomas – Pennanen Matti (2010) , 978-951-0-35965-5.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali:
Kirjallisuutta luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Vaihtoehtoiset pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Vaihtoehtoiset pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos