Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012031 LR15/MA15/KV14 Sijoittajaviestintä 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Mika Vaihekoski

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia ymmärtää sijoittajaviestinnän merkitystä ja sen kytköksiä yrityksen eri toimintoihin sekä ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin. Jakson lähtökohtana on ”corporate governance”-käsite, joka viittaa lähinnä yrityksen omistajalähtöiseen, mutta myös muiden sidosryhmien vaatimuksia huomioivaan ohjaukseen ja viestintään. Rahoitusmarkkinoihin liittyvää sijoittajaviestintää tarkastellaan yrityksen liiketoimintastrategian, yrityksen sijoittajasuhdetehtävissä toimivien, sijoittajien, analyytikoiden ja median näkökulmista.

Sisältö

Sisällössä korostuvat erityisesti osakemarkkinoiden toimijoiden odotuksen viestinnältä sekä viestinnän kanavat, vaikutusmahdollisuudet ja yrityksen maineen hallinta. Sijoittajasuhteiden tarkastelu pyritään kytkemään myös toimintaympäristön, kuten kansainvälistymisen sekä osake- ja rahoitusmarkkinoiden lainsäädännön aiheuttamiin muutoksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-16. KURSSI ON TARKOITUS JÄRJESTÄÄ JOKA TOINEN LUKUVUOSI.

LUKUVUONNA 2014-15 KURSSI JÄRJESTETTIIN KIRJATENTTINÄ.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. VIRTANEN, MARJATTA, Sijoittajasuhteet johdon vastuuna. Helsinki, Sanoma Pro, 2010. ISBN 951-036-398-7.
2. HIRVONEN, AHTI; NISKAKANGAS, HEIKKI; STEINER, MAJ-LIS, Corporate governance – Hyvä omistajaohjaus ja hallitustyöskentely. Juva, WSOY, 2003.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali.

Lisätietoja

Lisätietoja tentistä ja tentissä vaadittavasta materiaalista löytyy kurssin Moodle-sivulta https://moodle2.utu.fi/course/view.php?id=915

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Vapaavalintaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos