Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TK083016 TKMS8/KTS12/LRS30 Korkoinstrumentit ja niiden arvottaminen 6 ECTS
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Luis Alvarez Esteban
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKM11, TKMY3, TKM4 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija korkojen aikarakennemallinnukseen sekä niiden soveltamiseen eri vaihtoehtoisten velkakirjainstrumenttien hinnoittelussa.

Sisältö

Opintojakso sisältää mm. seuraavat aihealueet: termiinikorkorakenteet, lyhyen koron mallit, nollakuponkilainat, velkakirjat, futuurit, swapit, termiinisopimukset, korkojohdannaiset.

Toteutustavat

Lukuvuosi 2015-16: ei opetustarjonnassa.
Lukuvuosi 2014-15: Luennot 28 h, harjoitukset 14 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen laskuharjoituksiin, harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaisesti sekä kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Lukuvuosi 2015-16: EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-16

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Arbitrage theory in continuous time, 2. painos, Oxford UP, Björk, Tomas 2004.
2. Veronesi, Pietro, Fixed Income Securities: Valuation, Risk, and Risk Management. Wiley & Sons 2010. 978-0-470-10910-6
3. de La Grandville, Olivier, Bond Pricing and Portfolio Analysis: Protecting Investors in the Long Run. MIT Press 2003. 978-0-262-54145-9
4. Luennoilla jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Accounting and Finance
Valinnaiset opinnot (Quantitative Methods in Management)
Department of Economics
Turku School of Economics
Turku School of Economics
Department of Economics
Valinnaiset opinnot (Economics)
Department of Accounting and Finance
Department of Accounting and Finance
Valinnaiset opintojaksot (Accounting and Finance)
Department of Accounting and Finance
Valinnaiset opintojaksot (Accounting and Finance)
Department of Accounting and Finance
Pakolliset opinnot (Quantitative Methods in Management)
Department of Accounting and Finance
Department of Accounting and Finance
Department of Economics
Department of Economics
Department of Economics
Department of Economics
Department of Economics
Department of Economics
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law