Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ASKI0001 Asklepios I: Glokalisaatio ja terveyden monikulttuuriset merkitykset 3 op
Vastuutaho
Asklepios-ohjelma
Vastuuhenkilö
Marja-Liisa Honkasalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Asklepioksen ensimmäisen kurssin tavoitteena on johdattaa opiskelija kulttuurin ja terveyden välisten vuorovaikutussuhteiden kysymyksiin ja antaa välineitä ymmärtää opintokokonaisuuden seuraavia osia. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää millä tavoin terveys, sairaus ja hyvä hoito voidaan ymmärtää kulttuurisesti ehdollisina, eli toisin sanoen kysymyksinä, jotka ovat kiinnittyneet kulttuurin ja yhteiskunnan keskeisiin arvoihin ja normeihin. Käsitykset sairaudesta, samoin kuin se miten potilaat ja parantajat toimivat, vaihtelevat eri kulttuureissa. Kuitenkin myös kulttuurit muuttuvat ja niissä on aineksia toisistaan. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää sellaiset käsitteet kuin glokalisaatio ja monikulttuurisuus.

Sisältö

Opintojakson sisältönä ovat terveyden ja sairauden kulttuuriset luokitusjärjestelmät sekä monikulttuurisuuden erilaiset ilmiöt. Kurssilla tarkastellaan kulttuuristen käsitysten ja toimien välisiä kohtaamisia arjen, terveydenhuollon ja tutkimukseen liittyvien järjestelmien puitteissa. Esimerkkeinä käytetään opettajien omia tutkimuksia Amazoniasta, Afrikasta ja Suomesta.
Luennoijat:
Prof. Marja-Liisa Honkasalo (kulttuurinen terveys ja hyvinvointi, Turun yliopisto)
Prof. Matti Kamppinen (uskontotiede, Turun yliopisto)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Luentoseminaari ma 5.10.2015 klo 16.30–19.00
Esseen deadline pe 30.10.2015
Palauteseminaari ke 4.11.2015 16.30–18.30 / verkkoseminaari viikolla 45

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollinen lukemisto:

Tiilikainen, Marja (2012). Maahanmuuttajien sairaus ja hoito transnationaalisena ilmiönä. Teoksessa Marja-Liisa Honkasalo & Hannu Salmi, Terveyttä kulttuurin ehdoilla – Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen, k&h kustannus: Turku.

Valinnainen lukemisto: täydentyy myöhemmin

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Asklepios-ohjelma (Asklepios-ohjelma)
Humanistinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma