Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ASKI0002 Asklepios II: Terveyden eriarvoinen historia 3 op
Vastuutaho
Asklepios-ohjelma
Vastuuhenkilö
Jutta Ahlbekc
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Toisen Asklepios-kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää miten terveyden eriarvoisuus on yhteiskunnassa historiallisesti rakentunut ja kuinka lääketiede heijastaa kulttuurisia, aikaansa sidottuja normeja. Tavoitteena on osoittaa kuinka terveys ja siihen liittyvät arvot ovat ajassa ja paikassa liikkuvia sekä kytkeytyneitä sukupuoleen, luokkaan ja etnisyyteen. Opiskelija oppii pohtimaan terveyteen ja sairauteen liittyviä valtakysymyksiä ja näiden historiallista rakentumista.

Sisältö

Luennoilla käsitellään eriarvoisuuden ilmentymistä suomalaisessa lääketieteessä ja kulttuurissa. Opintojaksossa tarkastellaan miten eri ihmisryhmät 1800-luvulta lähtien ovat terveytensä / sairautensa / vammaisuutensa / etnisyytensä takia olleet eriarvoisessa asemassa ja miten poikkeavuuden historia ilmenee terveys- ja kansalaisihanteissa. Terveyden eriarvoisuutta ja monikulttuurisuutta tarkastellaan myös postkoloniaalisten suhteiden ja valta-asetelmien myötä. Esimerkkinä käytetään Somaliassa toteutettua suomalaista kehitysapuhanketta, joka valaisee avunantajan ja avun vastaanottajan eriarvoisia asemia. Luennoilla kysytään, kuka saa määritellä terveyden ihanteet ja kenen ehdoilla sairauteen liittyvät interventiot toteutetaan.
Luennoijat:
Tutkija Jutta Ahlbeck (sosiologia, kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto)
Tohtorikoulutettava Kaisa Harju (historiatieteet, Oulun yliopisto)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Luentoseminaari ma 9.11.2015 klo 16.30–19.00
Esseiden deadline pe 4.12.2015
Palauteseminaari ke 9.12.2015 16.30–18.30 / verkkoseminaari viikolla 50

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollinen lukemisto:

Ahlbeck, Jutta (2015): Ratkaisuna sterilisaatio: Kansakunnan parasiitit ja naisruumiin uhka. Ahlbeck, J. et al. (toim.): Kipupisteissä: Sairaus, kulttuuri ja modernisoituva Suomi. Turku: UTU-kirjat: 233-259.

Jungar, Katarina & Oinas, Elina. 2004. HIV prevention? – Medical Discourses and Invisible Women. In: Signe Arnfred (ed.). Re-thinking Sexualities in Africa. Uppsala: Nordic Africa Institute. pp. 97-111.

Valinnainen lukemisto:

Harjula, Minna (2006): Suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla: muuttuvat uhkat ja ratkaisut. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 2006/ 43: 101-110.

Helén, Ilpo & Jauho, Mikko (2003): Kansalaisuus ja kansanterveys. Helsinki: Gaudeamus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Asklepios-ohjelma (Asklepios-ohjelma)
Humanistinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma