Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ASKI0003 Asklepios III: Eriarvoisuus terveydenhuollossa 3 op
Vastuutaho
Asklepios-ohjelma
Vastuuhenkilö
Arttu Saarinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kolmannen Asklepios -kurssin tavoitteena on, että opiskelija sisäistää sen, miten eriarvoisuus ilmenee terveydenhuollossa kulttuurisesti ja sosiaalisesti niin käyttäjien kuin työntekijöiden näkökulmasta.

Sisältö

Luennoilla käsitellään sitä, miten eriarvoisuus ilmenee sosiaalisesti ja kulttuurisesti terveydenhuollossa sekä työntekijänäkökulmasta että terveydenhuollon käyttäjien näkökulmasta. Luennoilla käsitellään esimerkiksi sitä, miten globalisaatio näkyy terveydenhuollon työntekijöiden näkökulmasta tai mitkä tekijät selittävät terveydenhuollon eriarvoisuutta käyttäjän näkökulmasta.
Luennoijat:
Yliopisto-opettaja / tutkija Arttu Saarinen (taloussosiologia, Turun yliopisto)
Yliopisto-opettaja /tutkija Sirpa Wrede (sosiologia, Helsingin yliopisto)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Luentoseminaari ma 18.1.2016 klo 16.30–19.00
Esseiden deadline pe 12.2.2015
Palauteseminaari ke 17.2.2016 16.30–18.30 / verkkoseminaari viikolla 7

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollinen lukemisto:

Kangas, O. & Blomgren, J. (2014) Socio-economic differences in health, income inequality, unequal access to care and spending on health: A country-level comparison of Finland and 16 other European countries. Research on Finnish Society 7(1), 51–63.

Wrede, S. (2010) Nursing: Globalization of a female-gendered profession. Teoksessa Kuhlmann, E. & Annandale, E. (toim.), Palgrave Handbook of Gender and Healthcare. London: Palgrave Macmillan, 437-453.

Valinnainen lukemisto:

Täydentyy myöhemmin

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Asklepios-ohjelma (Asklepios-ohjelma)
Humanistinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma