Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ASKI0005 Asklepios V: Lopputyö 3 op
Vastuutaho
Asklepios-ohjelma
Vastuuhenkilö
Marja-Liisa Honkasalo, Jutta Ahlbeck, Arttu Saarinen, Valentiina Oroza, Jaana Franck
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Lopputyökurssin käytyään opiskelija ymmärtää reflektoivan kirjoittamisen ja tieteen yleistajuistamisen periaatteet. Lopputyö kirjoitetaan jonkin aiemman Asklepios-kurssin aikana kirjoitetun kurssiesseen pohjalta tai muusta ohjelman teemaan sopivasta aiheesta. Opiskelija voi valintansa mukaan kirjoittaa lopputyön joko 1) perinteisenä esseenä, jolloin tavoitteena on oman pohdintaosuuden ja teoriataustan laajentaminen (esseen pituus 8-10 sivua) tai 2) yleistajuisena artikkelina tai blogitekstinä, jolloin tavoitteena on tieteen yleistajuistaminen ja tutkimustiedon tiivistäminen. Yleistajuiset tekstit pyritään julkaisemaan joko Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen Hiiskuttua-verkkolehdessä tai eri oppiaineiden blogeissa.

Sisältö

Lopputyökurssiin kuuluu reflektoivaan ja yleistajuiseen kirjoittamiseen johdattava luento, itsenäistä kirjoitustyöskentelyä ja loppuseminaari tai verkkoseminaari.
Luennoija:
FT Päivi Kosonen (kirjallisuustieteen dosentti ja kirjoittajaohjaaja, Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopisto)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Luentoseminaari ma 11.4.2016 16.30–18.00
Lopputöiden deadline 6.5.2016
Loppuseminaari ke 11.5.2016 / verkkoseminaari viikolla 19

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollinen lukemisto:

Rahtu, Toini (2013) Tieteellisestä yleistajuiseen kielenkäyttöön. Teoksessa Urpu Strellman ja Johanna Vaattovaara (toim.),Tieteen yleistajuistaminen . Gaudeamus: Helsinki, 99-118.

Valinnainen lukemisto:

Mertanen, Virve (2007) Hyvän tekstin tunnuspiirteet. Teoksessa Virve Mertanen, Tietokirjoittajan käsikirja, Vastapaino: Tampere.

Pirjo Hiidenmaa (2008) Mistä on tietotekstit tehty? Teoksessa Raimo Jussila, Eero Ojanen & Taija Tuominen (toim.), Tieto kirjaksi. Kansanvalistusseura: Helsinki.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Asklepios-ohjelma (Asklepios-ohjelma)
Humanistinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma