Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT013010 LRS3 Laskentatoimen ja rahoituksen erityiskysymyksiä 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Antti Fredriksson

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää opiskelijat laskentatoimen ja rahoituksen viimeisimpiin kehitystrendeihin painottaen käytännöllistä näkökulmaa. Työskentely tapahtuu jossakin kolmesta ryhmästä (tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus; johdon laskentatoimi; johdannaisinstrumentit) opiskelijan valinnan mukaan. Kuhunkin ryhmään on rajoitettu osallistujamäärä, ja opiskelijat valitaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Sisältö

Kunkin ryhmän asiasisältö koostuu aihealueen laskenta/rahoitusekonomin tyypillisen ammattikuvan mukaan. Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen sekä johdon laskentatoimen ryhmissä oppiminen perustuu opiskelijan voimakkaaseen henkilökohtaiseen panokseen, jota yhteistoiminta ryhmässä tukee (interaktiivinen prosessioppiminen). Johdannaisinstrumentit-ryhmä tarjoaa lähtökohdan monimutkaisempien johdannaissopimusten suunnitteluun ja hinnoitteluun. Lisäksi tässä ryhmässä tutustutaan johdannaismarkkinoita koskeviin tutkimusmenetelmiin ja -tuloksiin.

Toteutustavat

Syys-tai kevätlukukaudella kontaktiopetusta 16-20 t. Opiskelija valitsee yhden kolmesta ryhmästä:
- I periodi: tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus (Antti Fredriksson),
- II periodi: johdon laskentatoimi (Vesa Partanen) tai
- IV periodi: johdannaisinstrumentit (Sami Vähämaa).
Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen sekä johdon
laskentatoimen ryhmissä työskentely tapahtuu prosessioppimisen periaatteella: kurssin aikana luetaan runsaasti tekstejä ja case-tapauksia, joiden sisältöä analysoidaan opetustunneilla keskusteluin. Yllämainitun ja muun lisämateriaalin pohjalta laaditaan myös kirjallisia raportteja. Tuntiaktiivisuus vaikuttaa arvosanaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kuulustelu LT013011 LRS3 Laskentatoimen ja rahoituksen erityiskysymyksiä, tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus, luennot ja kirjallisuus, 4 op (KHT-tutkinto)
Kuulustelu LT013012 LRS3 Laskentatoimen ja rahoituksen erityiskysymyksiä, johdon laskentatoimi, 4 op
Kuulustelu LT013074 LRS3/TKMS12 Laskentatoimen ja rahoituksen erityiskysymyksiä, johdannaisinstrumentit, 4 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus ja Johdannaisinstrumentit 4. vsk, Johdon laskentatoimi 5. vsk.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos