Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK082011 TKM11/LRS23 Rahoituksen kvantitatiiviset menetelmät 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Luis Alvarez Esteban
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKMY1, TKMY2 ja TKM4 tai vastaavat tiedot. Lisäksi suositellaan LR05.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja rahoitusteorian mallien matemaattisista perusteista sekä tutustuttaa opiskelija niiden tilastollisen analyysin ja testaamisen periaatteisiin ja sovelluksiin empiirisissä aineistoissa.

Sisältö

Opintojakso sisältää mm. seuraavia aihealueita: hyötyteoria, portfolio-analyysi, Capital Asset Pricing -malli (CAPM), korkojen aikarakenne, optioteoriaa, Black-Scholes -malli, Arbitrage Pricing -malli (APT). (Katso myös aineen alkutekstit.) Kurssi TKM11 Rahoituksen kvantitatiiviset menetelmät kelpaa SHV-tutkintoon rahoituksen matematiikkaa käsitteleväksi kurssiksi (A3).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 52 t 0 t
Harjoitukset 26 t 0 t

.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Lukuvuosi 2014-15: ei opetustarjonnassa, kurssi on tarkoitus järjestää joka toinen lukuvuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Asset pricing, Princeton UP, Cochrane, John H. (2001), 0691074984.
2. Investment science, Oxford University Press, Luenberger, David G. (1998), 019510809-4.
3. Modern portfolio theory and investment analysis, Wiley, Elton, Edwin J.; Gruber, Martin J. (1995), 0471007439.
4. Luentomoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Taloustieteen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien perus- ja aineopintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos