Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT013022 LRS5 Tilinpäätösinformaation erikoisosa 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Hannu Schadéwitz

Osaamistavoitteet

Opintojakso vahventaa opiskelijan teoriapohjaa ja syventää opiskelijan tietoja tilinpäätösinformaation sisältöön vaikuttavista tekijöistä ja tilinpäätösten analysoinnista. Opiskelijalle luodaan valmiuksia hyödyntää tilinpäätösinformaatiota eri analyysitilanteissa, kuten yritysten arvon määrittämisessä ja luottokelpoisuuden arvioimisessa.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat tilinpäätösraportoinnin sisältöön ja valottaa myös ko. tekijöihin liittyviä teoreettisia perusteita tilinpäätösinformaation kannalta. Tarkastelun kohteena on mm. sääntely, käsitteelliset viitekehykset ja yrityksen eri etutahot, jotka vaikuttavat raportoinnin sisältöön. Opintojakso kattaa myös sen, miten tilinpäätösinformaatiota voidaan käyttää eri asiayhteyksissään, kuten analysoitaessa yrityksen taloudellista suoriutumista, arvoa ja luottokelpoisuutta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kurssilla ei ole luento-opetusta.
Suoritustapana on kirjallinen tentti, joka järjestetään erikseen pyydettäessä lähtökohtaisesti aineen tenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Business analysis and valuation: IFRS edition (text and cases parts 1-3 (chapters 1-13)), Australia, Thomson, Palepu, Krishna G. et al. (2007), 978-1-84480-492-4.
2. Financial accounting theory, European edition, London, McGraw-Hill; Deegan, Craig; Unerman, Jeffrey (2006), 0-07-710896-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos