Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT013043 LRS14 Henkisen pääoman mittaaminen ja johtaminen 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Vesa Partanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärtämystä henkisen pääoman johtamisen, raportoinnin, arvonmäärityksen ja mittaamisen haasteista ja mahdollisuuksista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1. ymmärtää kokonaisvaltaisesti henkisen pääoman johtamisen merkityksen ja roolin yrityksen strategisen ja operatiivisen johtamisen sekä taloushallinnon tukena; 2. tuntee henkisen pääoman mittaamisen menetelmät ja tietää henkisen pääoman mittareiden potentiaaliset ohjausvaikutukset; 3. osaa soveltaa henkisen pääoman mittauksen käytäntöjä ja mittareita suorituksen mittauksessa ja toiminnan ohjaamisessa; 4. tiedostaa henkisen pääoman arvonmäärityksen haasteet; 5. osaa arvioida kriittisesti henkisen pääoman arvonmääritysmalleja ja niiden vaikutusta yrityksen arvoon; 6. kykenee analysoimaan organisaatioiden toiminnan kehittämistarpeita henkisen pääoman johtamisen, raportoinnin ja mittaamisen tietopohjaan perustuen. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet rakentaa henkisen pääoman johtamisjärjestelmä tukemaan erilaisten organisaatioiden toiminnan ohjaamista. Opintojakso antaa myös hyvät valmiudet aihepiiristä tehtävää tutkimustyötä varten.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijan henkisen pääoman mittaamisen, arvonmäärityksen, raportoinnin ja johtamisen periaatteisiin, haasteisiin, ongelmiin ja käytäntöihin. Erityishuomiota kiinnitetään henkisen pääoman merkitykseen ja tukeen toiminnan ohjaamisessa ja henkisen pääoman raportoinnin problematiikkaan. Opintojaksolla syvennetään suorituksen mittaamisen ja toiminnan ohjaamisen teoreettista ja käytännöllistä tietopohjaa henkisen pääoman johtamisen ja tietojohtamisen tuella.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Ryhmätyönä tehtävä projektiraportti sekä kunkin opiskelijan itsenäisesti kirjoittamat esseet kurssin materiaalina olevista artikkeleista. Ei erillistä kuulustelua.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Making sense of intellectual capital designing a method for the valuation of intangibles, Andriessen, Daniel (2004), 0-7506-7774-0.
2. Perspectives on intellectual capital; Multidisciplinary insights into management, measurement, and reporting. Elsevier Butterworth Heinemann, Marr, Bernard (2005), 0-7506-7799-6.
Muu oppimateriaali
Artikkeleja luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos