Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5398 Insinöörimatematiikka A 5 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Mika Hirvensalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään lukiokursseilla saavutettua matematiikan tietämystä, tutustutaan logiikkaan ja tieteellisen ajattelun luonteeseen. Kurssilla luodaan myös riittävä pohja Insinöörimatematiikan seuraavia kursseja varten.

Sisältö

Logiikan alkeita. Matemaattinen induktio. Joukot, relaatiot ja funktiot. Tärkeimpien reaalifunktioiden ominaisuuksia. Kompleksiluvut ja tavallisimpien reaalifunktioiden laajennukset kompleksialueelle. Osamurtohajotelma.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Pienryhmäopetuksessa voidaan kerrata luennolla esitettyjä asioita tukiopetuksen luontoisesti.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

luentomoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede