Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ASBI0010 Aikavaellus 2–4 op
Vastuutaho
Astrobiologia
Vastuuhenkilö
Kirsi Lehto, Harry Lehto

Yleiskuvaus

Kurssi suoritetaan ensin oppikurssina johon sisältyy johdantoluento, opastettu Aikavaellus ja Aikakirjatentti (2 op). Tämän jälkeen henkilö voi harjoitella toimimaan pienryhmäohjaajana vaelluksella (2 op)

Osaamistavoitteet

Tutustuminen maailmankaikkeuden, Maan ja eliökunnan kehityksen historiaan ja sen eri tapahtumien keskinäisiin syihin ja seurauksiin. Näiden ymmärtäminen jatkumona jossa erilaiset prosessit, vuorovaikutukset, satunnaiset tapahtumat ja yhteensattumat ovat määränneet historian kulusta ja planeetan ja eliökunnan kehityksestä.

Sisältö

Johdantoluennoilla ja ohjatulla vaellukselle tutustutaan maailmankaikkeuden, ja erityisesti Maa-planeetan ja eliökunnan historian tärkeimpiin tapahtumiin ja niiden keskinäisiin riippuvuuksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetukseen kuuluu johdantoluento (2 h), opastettu aikavaellus sekä tentti Aikakirja - materiaalista.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen johdantoluentoon, opastettuun aikavaellukseen ja kirjalliseen tenttiin

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia