Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK083003 TKMS1 Optimointi taloustieteissä 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Luis Alvarez Esteban

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyä lineaarisen ja epälineaarisen optimoinnin teoriaan ja ratkaisumenetelmiin erityisesti taloustieteiden apuna.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi lineaarisen ja epälineaarisen optimoinnin perusteoriaa taloustieteen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan monitavoitteisia optimointiongelmia ja dynaamista optimointia. Sovellusalueita ovat esim. mikro- ja makrotalouden ongelmat, rahoitus, tuotannon optimointi ja logistiikka.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Lukuvuosi 2015-16: EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-16

Lukuvuosi 2014-15: EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2014-15

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Nonlinear programming theory and algorithms, Wiley, Bazaraa, Mokhtar S.; Sherali, H.; Shetty, C.M. (1993).
2. Matemaattinen optimointi, Salo, Seppo (1996).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien syventävät opintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos