Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7063 Materiaalitutkimuksen menetelmien erikoiskurssi 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Hannu Huhtinen, Petriina Paturi, Heikki Palonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Yleiskuvaus

Opintojakson opetus vaihtelee tarjonnan mukaan. Keväällä 2015 opetettavan kurssin sisältö on tämän kuvauksen mukainen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää erilaiset ohutkalvojen valmistusmenetelmät ja niiden magneettiset ja rakenteelliset mittausmenetelmät. Lisäksi opiskelija osaa valmistaa ohutkalvon laserhöyrystyksellä ja analysoida sen magneettisia ja rakenteellisia ominaisuuksia.

Sisältö

Ohutkalvojen valmistusmenetelmät, magneettiset rakenteelliset mittausmenetelmät ja ominaisuudet. Laboratoriotyöskentely sisältää pienryhmissä tehtävän ohutkalvon valmistuksen ja sen ominaisuuksien tutkimisen magnetometrillä ja röntgendiffraktiolla. Tarvittavien tietokoneohjelmien käyttö mittaustulosten analyysissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely

Pienryhmätapaamiset, opintopäiväkirja Villessä ja laboratoriotyöskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Opetetaan tämän sisältöisenä vain lukuvuonna 2014-2015.

Lisätietoja

Hyväksytään samaan tutkintoon joko Röntgendiffraktiomenetelmien laboratoriokurssin tai Ohutkalvojen valmistus- ja tutkimusmenetelmien kanssa, mutta ei molempien.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet