Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7023 Molekyylien symmetria ja spektroskopia 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Edwin Kukk
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Oppia hyödyntämään molekyylien symmetriasta saatavaa tietoa sekä molekyylin elektronisen rakenteen ennustamisessa että elektronisten siirtymien voimakkuuden arvioinnissa.

Sisältö

Kurssilla opitaan tulkitsemaan molekyylien elektronispektrejä molekyylin rakenteen ja erityisesti siihen liittyvien yleisten symmetriaperiaatteiden avulla. Kurssin ensimmäisessä osassa tarkastellaan ryhmäteoriaan pohjautuen molekyylien symmetriaa. Toinen jakso liittyy molekyylien elektronirakenteeseen ja viimeisessä osiossa tarkastellaan molekyylien elektronisia siirtymiä sekä niihin liittyviä valintasääntöjä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

C. D. Harris: Symmetry&Spectroscopy

J. M. Hollas: Modern Spectroscopy

Luentomoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet