Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7016 Kiinteän aineen rakenteelliset ja termiset ominaisuudet 8 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Petriina Paturi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tärkeimmät kiinteän aineen rakenteelliset ja termiset ominaisuudet ja pystyy ymmärtämään näistä aiheista kirjoitettuja tieteellisiä julkaisuja. Opiskelija myös ymmärtää, miten magneettiset ominaisuudet syntyvät ja osaa tulkita kokeellista dataa.

Sisältö

Atomisidokset kiinteissä aineissa, kiderakenteet (ml. amorfisuus, kvasikiteet, nestekiteet), käänteishila sekä neutroni- ja röntgendiffraktio. Kidevirheet, hilavärähtelyt, termiset ominaisuudet (mm. lämmönjohtavuus,lämpökapasiteetti)ja magneetiset materiaalit. Edellisiin liittyvät kokeelliset menetelmät ja niistä saatavat tulokset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Kurssin voi suorittaa joko välikokeilla tai tentillä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Opetuksen suunnitellut ajankohdat: Luennoidaan joka toinen vuosi (parilliset vuodet) I-II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste ja joko Kittel: Introduction to solid state physics tai Ashcroft & Mermin: Solid state physics.

Lisätietoja

Kurssi ei kelpaa samaan tutkintoon kurssin UFYS3009 Kiinteän olomuodon fysiikka II kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet