Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7061 Fysiikan sivuainetutkielma 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tieteellisen kirjallisuuden käyttöön, oppii valitsemaan aiheeseen liittyvästä laajasta aineistosta olennaisen osan ja harjaantuu esittämään sanottavansa selvästi ja täsmällisesti. Opiskelija omaksuu hyvän tieteellisen käytännön mukaiset ja eettisesti oikeat työtavat.

Sisältö

Tutkielma voi sisältää kokeellista tai teoreettista työtä, mutta se voi perustua myös pelkästään kirjallisuuteen. Aiheesta on sovittava linjan professorin kanssa. Aiheesta sovittaessa määrätään tutkielman tekijälle ohjaaja (mikäli aiheen antaja ei ole ohjaaja), joka valvoo työn edistymistä ja tutkielman kirjoittamista sekä laadun että muodon suhteen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Pakolliset opinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet