Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7024 Ohutkalvojen valmistus- ja tutkimusmenetelmät 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Hannu Huhtinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää erilaiset ohutkalvojen valmistusmenetelmät ja niiden magneettiset ja resistiiviset mittausmenetelmät. Lisäksi opiskelija osaa valmistaa ohutkalvon laserhöyrystyksellä ja analysoida sen magneettisia ja resistiivisiä ominaisuuksia.

Sisältö

Ohutkalvojen valmistusmenetelmät, magneettiset ja resistiiviset mittausmenetelmät ja ominaisuudet. Laboratoriotyöskentely sisältää pienryhmissä tehtävän ohutkalvon valmistuksen ja sen ominaisuuksien tutkimisen magnetometrillä, resistiivisesti ja atomivoimamikroskoopilla. Tarvittavien tietokoneohjelmien käyttö mittaustulosten analyysissä.

Toteutustavat

Luennot ja laboratoriotyöskentely.
Luennoidaan seuraavan kerran 2016-2017

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali ja manuaalit.

Lisätietoja

Kurssille otetaan 12 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ensisijaisesti kurssille otetaan koulutusohjelman pääaineopiskelijoita ja jos tilaa jää niin kurssille voidaan ottaa myös sivuaine- ja JOO-opiskelijoita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet