Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7037 Pro gradu -tutkielma, fysiikka 35 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Pro gradu -työn ohjaaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tieteellisen kirjallisuuden käyttöön, oppii valitsemaan aiheeseen liittyvästä laajasta aineistosta olennaisen ja harjaantuu esittämään sanottavansa selkeästi ja täsmällisesti. Opiskelija omaksuu hyvän tieteellisen käytännön mukaiset ja eettisesti oikeat työtavat.

Sisältö

Pro gradu -tutkielma voi sisältää kokeellista tai teoreettista työtä, mutta se voi perustua myös pelkästään kirjallisuuteen. Tutkielman aiheesta sovitaan linjan professorin kanssa. Aiheesta sovittaessa määrätään gradun tekijälle ohjaaja, joka valvoo työn edistymistä ja tutkielman kirjoittamista sekä laadun että ulkoasun suhteen. Usein Pro gradu -tutkielma liittyy opiskelijan tekemään erikoistyön aiheeseen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

LuK-tutkinto. Syventäviä opintoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Yksilöopetus
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet