Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7041 Pro gradu -tutkielma, fysiikan opettaja 20 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
työn ohjaaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan kaikki/suurin osa syventävien opintojen kurssit suoritetuiksi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tieteellisen kirjallisuuden käyttöön, oppii valitsemaan aiheeseen liittyvästä laajasta aineistosta olennaisen osan ja harjaantuu esittämään sanottavansa selvästi ja täsmällisesti. Opiskelija omaksuu hyvän tieteellisen käytännön mukaiset ja eettisesti oikeat työtavat.

Sisältö

Pro gradu -tutkielma voi sisältää kokeellista tai teoreettista työtä, mutta se voi perustua myös pelkästään kirjallisuuteen. Pro gradu -tutkielma (20 op) opettajalinjalla sisältää samoja asioita kuin muillakin linjoilla, mutta on huomattavasti suppeampi. Aiheesta on sovittava linjan professorin kanssa. Aiheesta sovittaessa määrätään gradun tekijälle ohjaaja (mikäli aiheen antaja ei ole ohjaaja), joka valvoo työn edistymistä ja tutkielman kirjoittamista sekä laadun että muodon suhteen. Usein pro gradu -tutkielma liittyy opiskelijan tekemän erikoistyön aiheeseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aiheeseen liittyvä kirjallinen materiaali ja sen lisäksi ohjaajan nimeämä muu materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet