Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL0006 P.1 SOSIAALITYÖN PERUSTEET 3 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Katja Forssén

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalityön peruskäsitteet, lähtökohdat ja keskeiset tutkimusalueet.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan sosiaalityön peruskäsitteisiin, sosiaalityön lähtökohtiin, sosiaalityön historialliseen kehitykseen sekä sosiaalisen toiminnan kytkeytymiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen. Tarkastelun kohteena ovat sosiaalityön ajankohtaiset ilmiöt ja kohdeongelmat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot, pakollinen pääaineopiskelijoille Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Luento- ja kirjatentti, pakollinen pääaineopiskelijoille Kirjallinen tentti 3 op
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Laajempi kirjatentti, vain sivuaineopiskelijoille Kirjallinen tentti 3 op
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet