Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6016 A.2.9 HYVINVOINTIVALTIO JA TALOUS I 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettajat ja yliopistonlehtorit

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään hyvinvointivaltion ja talouden välisiin suhteisiin. Kurssin käytyään opiskelija tuntee hyvinvointivaltion rahoituksellista perustaa koskevan keskustelun.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan talouspolitiikan ja sosiaalipolitiikan välistä suhdetta, sosiaalipolitiikan merkitystä taloudellisena investointina, sosiaalipoliittisia tulonsiirtojärjestelmiä ja niiden kannustinvaikutuksia sekä verotuksen roolia hyvinvointivaltiollisesta näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Ryhmätyöskentely 12 t 0 t

Kurssi suoritetaan monimuoto-opetuksena, joka koostuu luennoista, opintoryhmätyöskentelystä sekä itseopiskelusta (oheismateriaaliin tutustumisesta ja oppimispäiväkirjan kirjoittamisesta). Kontaktiopetuksen kesto on 28 h, josta luentoja 16 h ja opintoryhmätyöskentelyä 12 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Luennot ja aktiivinen osallistuminen opintoryhmätyöskentelyyn. Opintoryhmätyöskentelyyn osallistuminen on pakollista, niihin on myös ilmoittauduttava ennakkoon.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Lisätietoja

HUOM: Tätä opintojaksoa ei voi suorittaa, jos on suorittanut aikaisemmin sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopintojen opintovaatimuksissa olleen kurssin Sosiaalipolitiikka ja talous (sisältö pitkälti sama).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet