Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7551 Aluekehitys, -suunnittelu ja -politiikka 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Jussi Jauhiainen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu syvälliset tiedot teemoista aluekehitys, aluesuunnittelu ja aluepolitiikka, kaupunki- ja maaseutupolitiikka, metropolipolitiikka sekä innovaatiopolitiikka.

Sisältö

Opintojaksossa opiskelija perehtyy syvällisesti aluekehityksen, aluesuunnittelun ja aluepolitiikan käsitteisiin, teorioihin ja käytäntöihin. Kurssimateriaalina ovat aihepiirin keskeinen kirjallisuus ja artikkelit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Lukupiiri

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

8 lukupiiritapaamisesta osallistuttava vähintään 7 kerralle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaali jaetaan kurssin aikana.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi -ei järjestetä 2014-2015

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies