Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7241 Tiedon jalostamisen maantiede ja innovaatiot 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Johanna Hautala

Yleiskuvaus

Tieto ja innovaatiot ovat maantieteessä ja (tieto)yhteiskunnassa merkittävässä roolissa. Tietoa jalostetaan kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, esimerkiksi tieteessä, taiteessa, politiikassa, urheilussa ja yritysmaailmassa, joissa pyritään kehittämään yhä parempia tutkimusmenetelmiä, päätöksiä, urheilusuorituksia ja tuotteita. Toisinaan tiedon prosessit johtavat innovaatioihin eli merkittäviin uusiin ideoihin tai tuotteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee pääpiirteittäin kansainvälisen tiedon jalostamisen ja innovaatioiden prosessien etenemisen ja haasteet yhteiskunnan eri osa-alueilla. Hän kykenee tarkastelemaan prosesseja teoreettisesti ajan ja tilan käsitteiden avulla erilaisissa maantieteellisissä yhteyksissä, esimerkiksi periferioissa ja keskuksissa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään tiedon prosessien ja innovaatioiden maantiedettä teoreettisista ja empiirisistä näkökulmista. Pohditaan tiedon ja innovaatioiden merkitystä maantieteessä, erityisesti talousmaantieteessä, ja kansainvälisessä nyky-yhteiskunnassa. Aihepiiriä tarkastellaan teoreettisesti erityisesti ajan ja tilan käsitteiden avulla. Empiirisinä esimerkkeinä ovat tutkimukset kansainvälisistä eri alojen huippuosaajista, jotka työskentelevät maantieteellisesti sekä perifeerisillä että keskeisillä alueilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi -ei järjestetä 2015-2016

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies