Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7671 Paikkatietoa tuottava aluetutkimus 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Jani Vuolteenaho

Osaamistavoitteet

Opiskelijat oppivat kokoamaan ja analysoimaan eri lähteistä (kirjallisuus, kaukokartoitusaineistot, GIS-mallinnus, kenttätyöskentely) peräisin olevia valittua aluetta koskevia tietoja niin, että tulokset voidaan esittää kartalla ja tallentaa paikkatietona. Kurssi tukee opiskelijoiden valmiuksia käyttää tämän päivän menetelmiä uuden maantieteellisen tiedon tuottamisessa.

Sisältö

Pienryhmätyönä tehdään aluetutkimus alkaen tietojen hankinnasta ja päätyen kirjalliseen sekä GIS-muotoiseen loppuraportointiin. Paikkatietoaineistot selostuksineen arkistoidaan Turun yliopiston Paikkatietoarkistoon niiden mahdollista uudelleen käyttöä varten. Aluetutkimuksissa pyritään innovatiiviuuteen ja siihen, että tämän päivän tietolähteitä ja analyysimahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Ryhmätöiden aiheen valinnan jälkeen laaditaan tutkimusuunnitelma, jonka muodon tulee vastata tekijöiden osaamistasoa. Paikkatietomenetelmien perustasoinen osaaminen riittää, jos työsuunnitelma ei edellytä vaativia menetelmiä. Toisaalta aluetutkimus voi perustua vaativienkin paikkatietomenetelmien käyttöön, kunhan tekijöiden osaaminen sen mahdollistaa. Opiskelijoiden on varauduttava huomattavaan omatoimisuuteen.

Toteutustavat

Ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

tarvittaessa myös englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen / pakollista kaikissa yhteisissä tilaisuuksissa, projekti / oman aluetutkimuksen tekeminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Paikkatietoaineistot ja muut kurssin kotisivuilla mainittavat ainekset.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi -ei järjestetä 2014-2015

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies