Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0005 Kulttuurienvälinen viestintä, P 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Johanna Isosävi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteitä (kulttuuri, identiteetti, toiseus). Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida stereotypioita. Opiskelija osaa suhteuttaa ranskankielisen maailman kulttuuria omaansa ja pohtia, millaisia tekijöitä pitää ottaa huomioon, kun välitetään viestejä eri kulttuureista tulevien ihmisten välillä.

Sisältö

Kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteet. Perustiedot siitä, millaisissa tilanteissa käytetään käännöksiä viestien välittämiseen ja mitä kielitaidon osa-alueita ranskankielisen tekstin ymmärtäminen edellyttää. Havainnointi eri tyyppisten ranskan- ja suomenkielisten tekstien välisistä eroista ja niiden huomioiminen käännösratkaisuissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luento-opetus, harjoitukset ja verkko-opetus.

Opetuskieli

ranska, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi

Suorituskieli ranska ja suomi; osallistuminen opetukseen + kirjatentti + lopputehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Dervin, F. & Keihäs, L. 2013 Johdanto uuteen kulttuurienväliseen viestintään ja kasvatukseen, SKTS nro 63. Jyväskylä. 160 sivua

ja / tai artikkeli aiheesta ranskaksi

Lisätietoja

Opetusta on 4h/vk (2h/vk/luento + 2h/vk käännösharjoitukset. Luentokurssi ja harjoitukset arvostellaan arvosanoilla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos