Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0023 Ranskalainen nykykirjallisuus, P 3 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Andrea Hynynen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjallisuusanalyysin keskeisiä peruskäsitteitä sekä kirjallisuuden eri tekstien erityspiirteitä genren näkökulmasta. Hän ymmärtää kirjallisuuden viestintämuotona ja oman roolinsa tekstin lukijana. Opiskelija kehittää samalla kirjallisia ja suullisia ranskan kielen taitojaan ja osaa liittää oppimansa aiemmin opittuun tietoon kielestä, yhteiskunnasta ja kulttuurista.

Sisältö

Ranskankielisten nykykirjallisuuden tekstien lukeminen ja analysointi. Lisäksi pohditaan, tällaisten tekstien kirjoittamiseen ja lukemiseen liittyviä seikkoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Osallistuminen kurssille sekä kirjalliset työt. Arviointi perustuu seuraaviin asioihin: Aktiivinen osallistuminen kurssille ja harjoitusten tekeminen suullisesti (tekstien selittäminen, keskusteluun osallistuminen, opittujen termien käyttäminen) (50 %) sekä kirjallisten töiden laatiminen (tekstien kirjoittaminen ja analysointi lukijan näkökulmasta, opittujen termien käyttäminen) (50 %).

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan tunnilla jakama materiaali.

Lisätietoja

Opetusta on 2h/vk.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos