Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7842 Urbaani turvallisuuspolitiikka 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Hille Koskela

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään turvallisuuden korostunutta merkitystä nyky-yhteiskunnassa sekä erityisesti sen konkretisoitumista kaupungeissa. Opiskelija oppii tunnistamaan turvallisuuskysymyksiä ja tarkastelemaan niitä kriittisesti, sekä hahmottamaan lisääntyvän kontrollin paradoksaalisuutta ja kaupunkitilan militarisoitumisen prosesseja niin paikallisella kuin globaalillakin tasolla.

Sisältö

Turvattomuuden lisääntyminen ja sen myötä noussut kaupunkitilaan kohdistuva turvallisuuspolitiikka, uhkakuvien merkitys mediassa, turvallisuuden korostaminen paikkamarkkinoinnissa, tilan kontrolli ja valvonnan politiikka sekä terrorismin uhka ja kaupunkitilan militarisoituminen Suomessa ja maailmalla.

Toteutustavat

a) Kirjatentti Koskela, H. (2009). Pelkokierre - pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta. Gaudeamus, Helsinki. (1 op)
b) vuorovaikutteinen seminaarikurssi oheislukemistoineen (4 op)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Koskela, H. (2009). Pelkokierre – pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta. Gaudeamus, Helsinki. (1 op)

Muu oheislukemisto

Lisätietoja

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on kirjatentin hyväksytty suoritus.

Kirjatentti periodissa II, kurssi periodissa III.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies