Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7641 Kaupunkiuudistukset ja paikkamarkkinointi 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Jani Vuolteenaho

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään uudempaan urbaaniin kehitykseen jälkiteollisten kaupunkiuudistusten, kaupunkikulttuurin kehittämisen ja markkinoinnin näkökulmista. Tavoitteena on oppia hahmottamaan urbaaneja prosesseja ja valtakysymyksiä, jotka liittyvät kaupunkien väliseen kilpailuun ja kaupunkitilan tuottamiseen paikkamarkkinoinnin- ja brändäyksen tarpeisiin.

Sisältö

Opiskeltavia teemoja kurssilla ovat paikkamarkkinointi urbaanina ilmiönä sekä erityisinä kaupunkiuudistusten muotoina mm. jälkiteollinen rantarakentaminen, korkea rakentaminen, kävelykeskustat, megatapahtumat ja kaupunkitilojen kalustaminen digitaalisella teknologialla.

Toteutustavat

Luentosarja (ml. luentokohtainen 1-2 artikkelin lukupaketti) sekä ryhmätyö 2-4 opiskelijan ryhmissä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssilla

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies