Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7341 Osallistuminen ja paikkatieto suunnittelussa 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Nora Fagerholm
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy osallistumiseen alueellisessa ja maisemasuunnittelussa sekä erityisesti spatiaalisen informaation ja teknologioiden hyödyntämiseen osallistamisessa (Public Participation GIS, Participatory GIS). Tavoitteena on oppia erilaisia osallistamalla kerättyjen paikkatietoaineistojen käsittelyyn, hallintaan ja analysointiin tarkoitettuja menetelmiä ja soveltaa niitä tutkimuksessa ja osallistavassa suunnittelussa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään osallistumista alueellisessa ja maisemasuunnittelussa , PPGIS/PGIS -menetelmiä ja suunnittelun käytäntöjä eri näkökulmista. Kurssin sisällöt voivat olla eri toteutuskerroilla jonkin verran erilaisia.

Toteutustavat

Luento-opetus
Kirjallisuuteen tutustuminen
Keskustelu sähköisessä oppimisympäristössä
Itsenäinen työskentely
Harjoitustyöt ja niiden raportointi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, harjoitustöihin ja raporttien laadintaan

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

FM1

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi -ei järjestetä 2015-2016

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies