Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7391 Maatalousmaantiede 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Reija Hietala

Osaamistavoitteet

Oppilaat perehtyvät maataloustuotantoon ja sen alueellisuuteen maantieteellisestä näkökulmasta. Samalla opitaan ymmärtämään luonnontekijöiden ja ihmisen toiminnan muodostamaa yhteiskunnallista kokonaisuutta paikallisesta ja myös maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Keskusteleva ilmapiiri vahvistaa akateemisia vuorovaikutustaitoja.

Sisältö

Keskeisiä sisältöjä ovat ajankohtaiset maataloustuotantoon vaikuttavat maailmanlaajuiset tekijät sekä suomalaisen maatalouselinkeinon harjoittamisen maatalous- ja talousmaantieteelliset edellytykset sekä ympäristönhoitoon liittyvät kysymykset. Keskeisiä aiheita ovat esimerkiksi ruokateeman maantieteelliset ulottuvuudet, kasvi- ja kotieläintuotanto sekä energiantuotannon, erityisesti bioenergian kehitysnäkymät. Tärkeän osan kurssista muodostavat tutustumiskäynnit alalla toimiviin yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin. Kurssin sisällöt voivat olla eri toteutuskerroilla jonkin verran erilaisia

Toteutustavat

Luento-opetus (osin verkossa) ja ryhmätyöskely, tutustumiskäyntejä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen, ryhmätyön arviointi, kirjallinen kuulustelu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

FM1 tai FM2

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin Moodle -sivustolla

Lisätietoja

Kurssi järjestetään osin rinnakkain Rural Studies-yliopistoverkoston opetuksen kanssa.
Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi -ei järjestetä 2014-2015

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies