Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7343 Biogeografian seminaari 2 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Risto Kalliola

Osaamistavoitteet

Syventää oppilaan kykyä tutkia ja ymmärtää biogeografisia ilmiöitä ja prosesseja. Koska seminaari järjestetään yhteisesti maantieteeseen ja biologiaan erikoistuville opiskelijoille, samalla se vahvistaa tieteenalojen välistä vuorovaikutusta.

Sisältö

Seminaarissa tutustutaan valittuihin tieteellisiin julkaisuihin ja keskustellaan niistä. Lisäksi on opinnäytetöihin perustuvia esityksiä ja vierailuluentoja. Seminaari vaatii opiskelijalta hyvää perehtyneisyyttä ja kiinnostusta biogeografian aiheisiin. Yksityiskohtaisesta sisällöstä sovitaan kunakin vuonna erikseen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssin järjestämisen edellytyksenä kunakin lukuvuonna on, että biogeografiaan erikoistuvia opiskelijoita ilmoittautuu mukaan riittävästi (vähintään 10).

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

FM1 tai FM2

Lisätietoja

The course is organized every second year. Not organized 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies