Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7845 Tarkat kenttämittaus- ja kartoitusmenetelmät 3 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Petteri Alho

Osaamistavoitteet

Oppia uusia kenttämittausmenetelmiä, analysoida mitattuja aineistoja ja edelleen mallintaa havaittuja ilmiöitä. Kurssin keskeinen ajatus on parantaa opiskelijoiden kykyä suunnitella ja suorittaa itsenäisesti kenttämittauksia sekä ymmärtää kenttämittausmenetelmien mahdollisuudet ja rajoitteet. Vuonna 2015 kurssin keskiössä on maalaserkeilausmenetelmät ja niihin liittyvät kenttämittaukset. Työ on projektiluonteinen ja se tehdään pareittain tai pienryhmässä.

Sisältö

Mittausmenetelmien teoriaosa: mittausmenetelmät ja niiden kehittyminen, mittalaitteiden esittely ja käytön opettelu. Itsenäinen tutkimusosio: tutkimussuunnitelmaan pohjautuva empiirinen tutkimus, ja sen raportointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Suullinen esitys ja Projektityön raportti / käytännön työ ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

FM1 tai FM2

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaalit jaetaan jakson aikana.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi, ei järjestetä 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies